Vertrouwen in ons fonds en de nieuwe regels

Resultaten online deelnemersonderzoek
13 juni 2024

PPF APG bereidt zich voor op de nieuwe regels voor pensioen. De mening van onze deelnemers vinden we belangrijk. Daarom hebben we onderzocht hoe ze over de nieuwe pensioenregels denken. Welke vragen ze hebben, en welke zorgen. De resultaten helpen ons om goed te begrijpen wat onze deelnemers nodig hebben.

Onafhankelijk onderzoeksbureau MWM2 heeft in februari het onderzoek uitgezet onder actieve deelnemers, oud-deelnemers en gepensioneerden, waarbij ook rekening werd gehouden met de leeftijd. In totaal kregen 3.752 deelnemers via e-mail een uitnodiging voor het onderzoek. We kregen 529 ingevulde reacties terug, oftewel 14,1%. Een mooie respons.

Tevreden met de resultaten

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels verwerkt en aan ons teruggekoppeld. Hieronder lees je de belangrijkste bevindingen:

 • Vertrouwen in de nieuwe regels voor pensioen
  29% van de actieve deelnemers, 12% van de slapers en 16% van de gepensioneerden hebben (zeer) veel vertrouwen in de nieuwe regels. Van de gepensioneerden en de actieven staat ongeveer 50% van de respondenten er neutraal in. Bij de slapers is dat 29%. 
 • Vertrouwen in ons pensioenfonds 
  Het vertrouwen dat wij het pensioen goed regelen is hoger. 66% van de actieve deelnemers, 32% van de slapers en 52% van de gepensioneerden hebben (heel) veel vertrouwen in PPF APG. 27% van de actieven, 45% van de slapers en 35% van de gepensioneerden staan er neutraal in. 
 • Gerust gevoel
  54% van de gepensioneerden heeft een gerust of neutraal gevoel over de nieuwe regels voor pensioen, tegenover 70% van de actieve deelnemers en 43% van de slapers. 
 • Informatie en begrip
  Deelnemers ervaren onduidelijkheid over de nieuwe regels. Bij de gepensioneerden weet een aanzienlijk deel niet dat de nieuwe regels ook voor hen gelden. Actieve deelnemers zijn vooral bezorgd over de compensatieregeling en de veranderende richtlijnen voor het partnerpensioen.
 • Tevredenheid informatievoorziening
  Oudere actieve deelnemers en gepensioneerden zijn meer tevreden met de informatie die ze krijgen dan jongere deelnemers.

Wat we met de resultaten doen

We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan het onderzoek. Dankzij de resultaten hebben we een duidelijk beeld gekregen van de behoeften. We gaan aan de slag om onze communicatie en informatievoorziening te verbeteren.

We willen onze deelnemers zo goed mogelijk op de hoogte houden over veranderingen in het pensioenstelsel. Daarom peilen we regelmatig de tevredenheid over bijvoorbeeld de informatievoorziening. De huidige resultaten geven ons een indicatie van wat er leeft bij onze deelnemers. We begrijpen dat er zorgen leven over de pensioentransitie en dat is misschien zelfs niet heel verrassend. Het gaat immers om een grote verandering. We hebben een goed beeld gekregen van de zorgen en het vertrouwen van de deelnemers over de nieuwe regels voor pensioen. We zullen deze resultaten gebruiken om onze communicatie en dienstverlening verder te verbeteren en intensiveren.
— Emile Toes, bestuurslid PPF APG

We willen iedereen zo goed mogelijk informeren over de nieuwe regels voor pensioen. Dit doen we bijvoorbeeld via onze speciale pagina's over het vernieuwde pensioenstelsel. Meer over de nieuwe pensioenregels.

Ook in onze nieuwsbrief geven we informatie over de nieuwe regels. Krijg je deze nog niet in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Ten slotte organiseren we regelmatig digitale bijeenkomsten. In de meest recente bijeenkomst gingen wij onder andere in op de overgang naar de nieuwe regels, compensatie en nabestaandenpensioen. Bekijk de bijeenkomst terug

Wil je weten welke onderzoeken wij nog meer doen? En met welke onderzoekbureaus wij samenwerken? Lees alles over klantonderzoek van PPF APG.