Veelgestelde vragen over de verhoging van jouw pensioen

Jouw pensioen wordt per 1 september 2022 met 2,7% verhoogd. Dat is natuurlijk goed nieuws. De verhoging van jouw pensioen roept misschien ook wat vragen op. Daarom beantwoorden wij op deze pagina de veelgestelde vragen.
 

De 2,7% is vastgesteld op basis van de prijsinflatie in de periode van 1 september 2020 tot 1 september 2021. Dat is zo vastgelegd in het fondsbeleid voor verhogingen (toeslagbeleid). De prijsinflatie in deze periode was 2,7%.

Wij wilden de pensioenen per 1 januari 2022 al verhogen. Dit was niet mogelijk, omdat de wettelijke regels dit op dat moment niet toestonden. De overheid heeft de regels voor het verhogen van het pensioen versoepeld per 1 juli 2022.

Waarom wordt er dan niet per 1 juli 2022 verhoogd? Of met terugwerkende kracht per 1 januari 2022?
De wetgeving voor het versoepelen van de regels voor het verhogen van de pensioenen gingen in per 1 juli 2022. Om alles goed te laten verlopen, is 1 september 2022 het vroegst mogelijke moment om de pensioenen te verhogen. 

Wij moeten toezien op een beheerste en integere bedrijfsvoering. Daar is een zorgvuldige aanpak voor nodig. Een verhoging met terugwerkende kracht past daar niet goed bij, omdat het erg foutgevoelig is.

De inflatie in 2022 is hoog. We weten nog niet of we de volledige prijsinflatie kunnen compenseren.  

Eind 2022 bekijken we of we je pensioen weer kunnen verhogen per 1 januari 2023. En of we (een deel van) de prijsinflatie daarmee kunnen compenseren. We weten nu nog niet met welk percentage. Dat hangt af van onze (beleids)dekkingsgraad van eind september van dit jaar.

Meer over de (beleids)dekkingsgraad

Ja. Voor niet-actieve deelnemers en gepensioneerden worden verhogingen gebaseerd op de stijging van de prijzen. De prijsinflatie in de genoemde periode was 2,7%. De verhoging van de pensioenen ook. De volledige prijsinflatie is dus gecompenseerd. 

Voor actieve deelnemers wordt de verhoging gebaseerd op de collectieve loonsverhoging die in de cao van APG wordt vermeld, tenzij de prijsinflatie hoger is. Dit is het geval. Ook voor actieve deelnemers is dus sprake van een volledige verhoging.

In het nieuwe pensioenstelsel bewegen de pensioenen eerder mee met de stand van de economie. Dat betekent dat je pensioen in economisch goede tijden eerder kan worden verhoogd. Maar ook dat je pensioen in mindere tijden eerder kan worden verlaagd. 

Meer over het nieuwe pensioenstelsel

Inhaalindexatie is een verhoging die betrekking heeft op gemiste verhogingen door de jaren heen. Het gaat om de jaren waarin toeslagverlening niet mogelijk was. 

De versoepeling van de regels per 1 juli 2022 biedt alleen de mogelijkheid om (onder bepaalde voorwaarden) de niet toegekende verhoging per 1 januari 2022 alsnog toe te kennen. De versoepelde regels hebben geen betrekking op gemiste verhogingen vóór 1 januari 2022. 

Op basis van de wettelijke regels is de beleidsdekkingsgraad van PPF APG nog niet hoog genoeg om inhaalindexatie te verlenen. PPF APG heeft dan ook geen besluit genomen over inhaalindexatie.

Meer over ons toeslagbeleid