Herzieningenbeleid

PPF APG wil dat je op een correcte pensioenadministratie kunt vertrouwen. Daarom doen wij er alles aan om je pensioen zo goed en actueel mogelijk vast te stellen. Toch kan het voorkomen dat we pensioenen moeten aanpassen. Wij vinden het belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan. Daarom heeft het bestuur hier beleid voor vastgesteld.

Uitgangspunten herzieningenbeleid

Alle vormen van herziening staan in ons beleid. De volgende onderdelen vormen de basis:

  • Normaal gesproken vordert PPF APG niet terug over het verleden. In bepaalde situaties kan het zijn dat het bestuur toch anders besluit.
  • Als een pensioenuitkering minder wordt, dan geldt een gewenningstermijn van 1 maand. Deze gewenningstermijn kan op verzoek van de deelnemer worden verlengd.
  • Bij een nabetaling geeft PPF APG de wettelijke rente terug. Wanneer een deelnemer te veel heeft gekregen, wordt wettelijke rente teruggevraagd.
  • De mogelijke gevolgen van herzieningen worden besproken met de deelnemers.

Mogelijke vormen van herziening

Het kan voorkomen dat we de pensioenen aanpassen. De mogelijke vormen van herziening vind je terug in het correctie- en herzieningenbeleid.

Een klacht indienen

Ben je ontevreden over een herziening? Of hoe we te werk gaan? Lees hier meer over hoe PPF APG omgaat met klachten.