a3fc7dbbfe5aa736bc0bc3483465a8ed

Kandidaten bestuur en VO

In totaal hebben zich 9 actieve deelnemers kandidaat gesteld voor het VO en 4 actieve deelnemers voor het bestuur, waaronder ook de zittende leden.

Kandidaten bestuur

De afgelopen 4 jaar heb ik mij als bestuurslid met veel plezier ingezet voor PPF APG. Ik heb me beziggehouden met het nieuwe pensioencontract, een passend beleggingsbeleid en premie- en indexatiebeslissingen. In deelnemersbijeenkomsten licht ik dit toe. De transitie naar een nieuw pensioencontract vraagt veel van PPF APG. Brede pensioen- en vermogensbeheerkennis, bestuurlijke ervaring en een ingespeeld PPF APG team helpen om als fonds succesvol te zijn. Er is de afgelopen jaren veel bereikt waar ik trots op ben. Graag wil ik mij de komende jaren opnieuw inzetten voor jullie belangen van een goed en evenwichtig pensioen. Dus ‘Kies Kasse’.

 

Met enthousiasme stel ik mijzelf voor als kandidaat voor een bestuurszetel namens de werknemers bij Personeelspensioenfonds APG. Mijn naam is Bas van Seumeren en ik werk als strateeg bij fiduciair management. Hiernaast zet ik me bij CNV Jongeren in om de positie van jongeren te versterken. Mijn motivatie om mijzelf kandidaat te stellen komt voort uit de overtuiging dat ik als jongere waarde toevoeg aan het bestuur van PPF-APG. Als bestuurder wil ik me inzetten voor een duurzame pensioenregeling voor alle generaties. Gezien mijn achtergrond in ‘finance’ zou ik graag in de commissie balansbeheer en beleggingen zitting nemen.

 

Sinds 2020 ben ik bestuurder bij PPF, met als motto: 'Het bestuur moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn.' Ik heb actief gewerkt aan meer transparantie, (online) aanwezigheid van het bestuur, en bijeenkomsten met deelnemers. Met het nieuwe pensioenstelsel in zicht, is onze zichtbaarheid en aanspreekbaarheid cruciaal. Ik ben betrokken bij de vormgeving van het pensioencontract, beleggingsbeleid en communicatie. We hebben veel bereikt, maar er is meer te doen. Ik ben vastbesloten om de taak die jullie mij 4 jaar geleden toevertrouwd hebben, voort te zetten. Kan ik weer op jullie steun rekenen?

 

Ik ben intrinsiek gemotiveerd om te bewaken en beschermen: dat er een zo goed mogelijk resultaat qua opbrengsten en risico's voor álle deelnemers komt. Dat die opbrengsten en risico’s eerlijk worden gedeeld. Dat we integer handelen en realistisch zijn. En dat we als bestuursleden elkaar steunen en daar gezamenlijk voor staan. Er is — eerlijk gezegd — natuurlijk óók een persoonlijke ambitie: ik wil graag mijn kennis en vaardigheden in een andere context inbrengen en zou dat heel graag doen als pensioenfondsbestuurder met focus op uitbesteden en financiën, daarom heb ik eerder dit jaar mijn Pensioenbestuurder A certificering gehaald.

 

Kandidaten verantwoordingsorgaan

Ik ben Nathalie Dacier, 45 jaar oud en heb meer dan 22 jaar ervaring als accountant in de financiële sector. Ik heb bij grote en middelgrote kantoren gewerkt. Sinds 2009 werk ik bij APG. Eerst in verschillende functies bij AM. Nu bij Group Finance als verantwoordelijke voor het bestuursverslag van APG Groep NV. Ik sta voor directheid en eerlijkheid. Door mijn empathisch vermogen verlies ik de omgeving daarbij niet uit het oog. Ik geloof in de kracht, kennis en kunde van de medewerker. Mijn kracht is om die te ontsluiten, te verbinden en om samen dingen voor elkaar te krijgen.


  

Graag stel ik mijzelf voor: mijn naam is Khatera Djadran en ik ben werkzaam op de tweedelijns riskmanagementafdeling Group Risk & Compliance. Mijn achtergrond als IT-auditor en riskmanager komt van pas in het Verantwoordingsorgaan, waar gezond financieel beheer en transparante communicatie cruciaal zijn. Wat mij onderscheidt, is mijn frisse kijk op de pensioensector, aangezien ik recente kennis heb opgedaan en rechtstreeks heb kunnen leren van vooraanstaande professoren en experts in de markt. Ik ben vastbesloten om deze nieuwe inzichten en innovatieve benaderingen in te zetten om bij te dragen aan de toekomstige groei en duurzaamheid van PPF APG.

 

Als aangesloten deelnemer bij het PPF APG via mijn werkgever Bouwinvest Real Estate Investors stel ik mij graag verkiesbaar voor het VO. Binnen Bouwinvest ben ik werkzaam als research manager internationale markten. Het vertalen van lange-termijn trends en ontwikkelingen naar beleggingskansen voor pensioenpremies en bijbehorend strategisch organisatieadvies behoren tot de kern van mijn werkzaamheden. In eerdere betrekkingen heb ik ruime ervaring opgedaan als risico- en portfoliomanager bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), Delta Loyd, ING, Standard & Poor’s (S&P) en MSCI. Met mijn opgedane ervaring, frisse blik en positieve energie draag ik graag bij aan het adviserende en toetsingsvermogen van het VO.

 

Sinds anderhalf jaar ben ik werkzaam als programma manager om de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel in goede banen te leiden. Naast het zorgen voor een beheerste transitie naar de nieuwe pensioenwet en bediening van een nieuwe pensioenregeling, maak ik mij hard voor de deelnemersbelangen. Ik geloof in een collectieve & solidaire inrichting t.b.v. een toereikend inkomen voor later. Voor het verantwoordingsorgaan breng ik kennis in van het nieuwe stelsel, risk en IT. Last but not least heb ik een breed gezellig netwerk binnen de actieve deelnemers van PPF waardoor ik goed naar jullie belangen kan luisteren en behartigen.

 

PPF APG gaat in 2025 over naar het nieuwe pensioenstelsel. Hier ligt een uitdaging voor een modelpensioenfonds als het onze. Graag draag ik hieraan bij als lid van het verantwoordingsorgaan. Ik, Jurgen Tamis, kom uit de IT, heb pensioencursussen gevolgd over collectieve pensioenen en eerder in het VO gezeten. Bestuurlijke ervaring heb ik uit jeugdverenigingen en recentelijk bij Univé regio+ als lid van de ledenraad. Bij KANDOOR beantwoord ik pensioen- en belasting gerelateerde vragen. Verder hebben klimaat en de energietransitie mijn grote aandacht. Ik wil de communicatie over pensioen helderder en begrijpelijker maken voor alle verschillende deelnemers.

 

Ik werk als Portfolio Manager voor Asset Allocatie & Overlay. Mijn specialiteit ligt in tactische asset allocatie en rente hedge-activiteiten, waardoor ik bekend ben met zowel de pensioen assets als de pensioenverplichtingen. Mijn analytische vaardigheden stellen me in staat om gegevens te interpreteren en effectieve strategieën te formuleren. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn inzichten en expertise kan delen om ervoor te zorgen dat de belangen van alle deelnemers en gepensioneerden goed vertegenwoordigd zijn. Tegelijkertijd ben ik vastbesloten om mijn eigen kennis te verrijken door een beter begrip te krijgen van de complexe wereld van pensioenen en de besluitvorming die daarbij komt kijken.

 

PPF APG staat de komende jaren voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Graag lever ik een bijdrage aan deze transitie. Naast inhoudelijke kennis breng ik ook al de nodige ervaring mee als oud-lid van het verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Achmea. In mijn werk maak ik al de vertaling van de gewijzigde wet- en regelgeving naar de impact op onze organisatie. Binnen het VO kan ik als materiespecialist vooral kennis inbrengen op het gebied van ‘Relevante wet- en regelgeving’ en ‘Pensioenregelingen en pensioensoorten’. Verder heb ik als actuarieel rekenaar inzicht in financieel-technische en actuariële aspecten van pensioen. En heb ik al geschiktheidsniveau B voor het besturen van een pensioenfonds.

 

 

Kritisch nadenken over hoe dingen werken en verbeteringsvoorstellen uitwerken en implementeren geeft mij energie. In mijn rol als verantwoordelijke voor de maandelijkse management board performance dialogue heb ik de afgelopen twee jaar met veel plezier voorstellen voorbereid en uitgevoerd om de stuurinformatie te verbeteren. Ook heb ik gezien dat processen en besluitvorming vaak niet optimaal verlopen. Ik zet mij graag in voor een goed pensioen voor ons allemaal bij PPF APG via mijn rol binnen het verantwoordingsorgaan namens de actieve deelnemers. Hierbij gaat mijn focus uit naar data-gedreven en uitlegbare beslissingen en efficiënt en kosteneffectief bestuur voor een goed rendement.

 

In 2006 ben ik bij APG begonnen en sinds 2010 werk ik als Hoofd Client Reporting bij APG AM. Daarin ben ik verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan onze klanten. Sinds 2019 ben ik lid van het VO en vanaf 2022 ben ik voorzitter van dit orgaan. Ik realiseer me dat ik in een zeer bijzondere periode deel mag uitmaken van het VO. De aanloop naar de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel is immers uniek, complex en zeer belangrijk voor alle deelnemers. Het VO is hier intensief bij betrokken en heeft adviesrecht bij belangrijke keuzes. Ik zou dan ook graag al mijn kennis en ervaring de komende periode willen blijven inzetten voor PPF APG!

 

Verkiezingen bestuur en VO