a3fc7dbbfe5aa736bc0bc3483465a8ed

Statuten, reglement en vacatieregeling

De verkiezingen voor nieuwe leden voor het bestuur en verantwoordingsorgaan verlopen aan de hand van onze statuten en verkiezingsreglement. Deze documenten kun je hieronder bekijken. 
 


We hebben een beloningsbeleid dat lijkt op een vergoedingsregeling. Alleen gepensioneerden krijgen een vergoeding voor het voorbereiden en het bijwonen van vergaderingen (als nevenactiviteit). Je vindt meer informatie in de vacatieregeling hieronder.