Toelichting op je pensioenoverzicht: invaliditeitspensioen

Je hebt je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gekregen. In deze toelichting vind je meer informatie over je UPO.

Je krijgt het UPO 1 keer per jaar. Het geeft je inzicht in het pensioen dat je van PPF APG krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houd je een helder beeld van jouw pensioen.


Jouw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die wij van jou hebben. Kloppen de gegevens op je UPO niet? Neem dan contact met ons op.

Jouw pensioengegevens

Hier zie je het soort uitkering dat je van ons krijgt. Je krijgt invaliditeitspensioen.

 

 

Je krijgt iedere maand invaliditeitspensioen

Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag dat je dit jaar van ons krijgt, inclusief vakantiegeld.

De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van af gaan. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw ervan af gaan, zie je op de betaalspecificatie die je in januari van dit jaar ons gekregen hebt.

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker jouw pensioen is en welke risico’s invloed kunnen hebben op jouw pensioen.

Toeslagverlening

Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is en we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Elk jaar beoordeelt PPF APG of jouw pensioen wordt verhoogd. Je opgebouwde pensioen is op 1 januari 2024 verhoogd met 1,5%. Dit is niet verwerkt in je UPO.

 

Sommige gebeurtenissen in je leven hebben invloed op jouw pensioen. Jouw pensioen verandert: 

  • als de mate waarin je arbeidsongeschikt bent, wordt aangepast door het UWV;
  • als je de AOW-leeftijd bereikt.

 

Heb je een vraag over je pensioen? Dan kun je altijd terecht bij ons Klantteam.