Pensioenoverzicht: pensioen via je ex-partner

Je hebt je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gekregen. Je krijgt dit overzicht omdat je recht hebt op een deel van het pensioen dat je ex-partner heeft opgebouwd bij PPF APG. In deze toelichting vind je meer informatie over het UPO.

Je krijgt je UPO 1 keer in de 5 jaar. Bewaar het overzicht goed, zo houd je een helder overzicht van jouw pensioen.


Jouw pensioenoverzicht is gebaseerd op de persoonlijke gegevens die wij van jou hebben. Kloppen de gegevens op je UPO niet? Neem dan contact met ons op.

Je ex-partner

Hier staan de gegevens van je ex-partner die bij ons bekend zijn. Kloppen ze niet? Geef het aan ons door.

Jouw pensioengegevens

Hier zie je de naam van je pensioen. Je hebt recht op ouderdomspensioen via je ex-partner. Dit noemen we ‘verevend ouderdomspensioen’.

Als je al verevend ouderdomspensioen van ons krijgt

Je krijgt ouderdomspensioen via je ex-partner. Je krijgt iedere maand een netto uitkering. Op je UPO zie je hoeveel verevend ouderdomspensioen je per jaar krijgt. De bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw ervan afgaan, zie je op je betaalspecificatie of jaaropgave

De bedragen op je pensioenoverzicht zijn inclusief vakantiegeld.

Als je nog géén pensioen van ons krijgt

Op je UPO zie je het verevend ouderdomspensioen waar je op 31 december 2022 recht op had. Dit is het pensioen dat je per jaar krijgt als je ex-partner met pensioen gaat. Je ziet ook het partnerpensioen waar je op 31 december 2022 recht op had. Je hebt recht op dit partnerpensioen als je ex-partner komt te overlijden. 

De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan.

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker jouw pensioen is en welke risico’s invloed kunnen hebben op jouw pensioen.

Toeslagverlening

Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is en we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen.

Per jaar beoordeelt PPF APG of jouw pensioen wordt verhoogd. 

Invloed

Sommige gebeurtenissen in je leven hebben invloed op jouw pensioen: 

  • Als je ex-partner overlijdt, stopt het verevend ouderdomspensioen. Vanaf dat moment krijg je bijzonder partnerpensioen.

Heb je een vraag over je pensioen? Dan kun je altijd terecht bij ons Klantteam. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en helpen je graag. Je kunt ons bellen op 020 583 59 15. Je kunt je vraag ook naar ons mailen. Of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.