a3fc7dbbfe5aa736bc0bc3483465a8ed

Heb je een vraag over pensioen? Op deze pagina staan alle veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Heb je waardeoverdracht vanuit PPF APG naar je nieuwe pensioenuitvoerder gedaan?

Dan heb je géén recht meer op ouderdomspensioen bij PPF APG. Het bijzonder partnerpensioen voor jouw ex-partner blijft wel bij PPF APG staan.

Heb je waardeoverdracht aangevraagd? En ben je al gescheiden?

Dan blijft het bijzonder partnerpensioen voor jouw ex-partner bij PPF APG staan. Jouw ex-partner heeft alleen recht op bijzonder partnerpensioen als je voor 1 januari 2002 of tussen 1 januari 2006 en 1 juli 2021 partnerpensioen bij ons hebt opgebouwd.

Ga je (bijna) met pensioen?

Dan kun je het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen verdelen. En jouw ex-partner heeft misschien recht op bijzonder partnerpensioen. Jouw ex-partner heeft alleen recht op bijzonder partnerpensioen als je voor 1 januari 2002 of tussen 1 januari 2006 en 1 juli 2021 partnerpensioen bij ons hebt opgebouwd.

Ben je nadat je met pensioen bent gegaan getrouwd en ga je scheiden?

Dan heeft jouw ex-partner geen recht op ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen.

Als je gaat scheiden kan de hoogte van je AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.

Overlijd je voordat je scheiding officieel is?

Dan is jouw partner nog geen ex-partner. Jouw partner heeft misschien recht op partnerpensioen. Jouw partner heeft alleen recht op partnerpensioen als je voor 1 januari 2002 of tussen 1 januari 2006 en 1 juli 2021 partnerpensioen bij ons hebt opgebouwd.

Overlijd je nadat je bent gescheiden?

Dan heeft dat gevolgen voor jouw ex-partner. Als je overlijdt, dan vervalt het ouderdomspensioen voor jouw ex-partner. De betaling van het ouderdomspensioen aan jouw ex-partner vervalt vanaf de eerste dag van  de maand die volgt op jouw overlijden. Jouw ex-partner krijgt vanaf de eerste dag van de maand na jouw overlijden wel het bijzonder partnerpensioen van ons. Wij schrijven je ex-partner automatisch aan.

Overlijd je ex-partner? En hebben jullie niet gekozen voor conversie?

Dan krijg je het verdeelde ouderdomspensioen weer bij jouw pensioen.

Overlijd je ex-partner? En hebben jullie gekozen voor conversie?

Dan verandert er niets aan jouw pensioen.

Als jij en je partner uit elkaar gaan of gaan scheiden, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van jouw pensioen. Er kan een verschil zijn tussen de gewenste en de werkelijke inkomsten. Dit hangt af van hoe je jouw pensioen verdeelt. 

Wil je inzicht krijgen in jouw financiële situatie als je met pensioen bent of nog met pensioen moet gaan? Ga naar Kandoor.nl voor gratis en onafhankelijk financieel advies.

Jouw ex-partner krijgt misschien bijzonder partnerpensioen wanneer je overlijdt. Dit is het partnerpensioen dat je tot 1 januari 2002 of tussen 1 januari 2006 en 1 juli 2021 hebt opgebouwd bij PPF APG. 

Maak je afspraken over de verdeling van het pensioen? Dan gaat dat over het ouderdomspensioen. Niet over het bijzonder partnerpensioen. Er is een uitzondering. Kiezen jullie samen voor conversie van het pensioen? Dan maak je al een afspraak over het bijzonder partnerpensioen. Conversie betekent dat het deel van het ouderdomspensioen dat je hebt opgebouwd na de verdeling voor jouw ex-partner is. Jouw ex-partner krijgt dan een eigen pensioen.

Heb je meer dan 1 ex-partner?

Dan verdelen we het partnerpensioen over jouw ex-partners. De startdatum voor de berekening van het (bijzonder) partnerpensioen is voor jouw tweede partner het einde van je eerste relatie.

En ga je scheiden? Dan moet je dit zelf aan ons doorgeven. Je doet dit door het inschrijfbewijs van de scheiding naar ons te sturen via een e-mail.

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap met iemand die pensioen bij PPF APG opbouwt? Of heeft opgebouwd? Dan ben je de 'ex-partner'.

Dan krijg je misschien bijzonder partnerpensioen. Dit is het partnerpensioen dat jouw ex-partner tot 1 januari 2002 of tussen 1 januari 2006 en 1 juli 2021 heeft opgebouwd bij PPF APG. Wil je géén bijzonder partnerpensioen? Dan kun je afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. 

Maak je afspraken over de verdeling van het pensioen? Dan gaat dat over het ouderdomspensioen. Niet over het bijzonder partnerpensioen. Er is een uitzondering. Kies je samen voor conversie van het pensioen? Dan maak je al een afspraak over het bijzonder partnerpensioen. Conversie betekent dat het deel van het ouderdomspensioen dat jouw ex-partner heeft opgebouwd na de verdeling voor jou is. Je krijgt dan een eigen pensioen.

Overlijdt jouw (ex-)partner voordat je scheiding officieel is?

Dan is jouw partner nog geen ex-partner. Je hebt misschien recht op partnerpensioen. Je hebt alleen recht op partnerpensioen als jouw (ex-)partner voor 1 januari 2002 of tussen 1 januari 2006 en 1 juli 2021 partnerpensioen bij ons heeft opgebouwd.

Overlijdt jouw ex-partner nadat je bent gescheiden? En hebben jullie niet gekozen voor conversie?

Dan heeft dat geen gevolgen voor jouw bijzonder partnerpensioen. Je krijgt het deel van het ouderdomspensioen van jouw ex-partner niet.

Overlijdt jouw ex-partner nadat je bent gescheiden? En hebben jullie gekozen voor conversie?

Dan heeft dat géén gevolgen voor jouw pensioen. Je houdt recht op jouw deel van het ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen.

Als je gaat scheiden kan de hoogte van jouw AOW veranderen

Kijk hiervoor op svb.nl/aow.