Toelichting op je pensioenoverzicht: ouderdomspensioen

Je hebt je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gekregen. In deze toelichting vind je meer informatie over het UPO.

Je krijgt je UPO 1 keer per jaar. Het geeft je inzicht in het ouderdomspensioen dat je van PPF APG krijgt. Bewaar het overzicht goed, zo houd je een helder beeld van jouw pensioen.

 

Jouw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die wij van jou hebben. Kloppen de gegevens op je UPO niet? Neem dan contact met ons op.

Je partner

Je partner komt in aanmerking voor partnerpensioen als je overlijdt. Als je partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens in je UPO.

Staat er 'geen (huidige) partner bekend' maar heb je wel een partner met wie je een samenlevingscontract hebt? Dan kun je jouw partner bij ons aanmelden. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen wij dat automatisch door. Je hoeft je partner dan niet aan te melden.

Je pensioengegevens

Hier zie je het soort uitkering dat je van ons krijgt. Je krijgt ouderdomspensioen.

Je krijgt iedere maand ouderdomspensioen. Op je pensioenoverzicht zie je het bedrag dat je dit jaar van ons krijgt, inclusief vakantiegeld. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van af gaan. 

Hoeveel loonheffing en bijdrage Zvw ervan af gaan, zie je op de betaalspecificatie of jaaropgave die je in januari van dit jaar hebt gekregen. 

'HoogLaag-pensioen'

Ouderdomspensioen is een levenslange uitkering. Heb je gekozen voor een ‘HoogLaag-pensioen'? Dan krijg je eerst een hoger bedrag per maand en later een lager bedrag. Of juist andersom, afhankelijk van je keuze. Op je pensioenoverzicht staat de datum waarop de hoogte van je uitkering wijzigt.

Je pensioen als je gescheiden bent

Zijn er afspraken over de verdeling van je pensioen met je ex-partner? Heb je dit vóór 31 december 2021 aan ons doorgegeven en heb je hier een bevestiging van gekregen? Dan hebben wij in je pensioenoverzicht rekening gehouden met jullie keuze en de verdeling van je pensioen.

 

Heb je een partner of kinderen? Als je komt te overlijden, hebben zij onder voorwaarden recht op partner- of wezenpensioen.

Partnerpensioen

Als je overlijdt, heeft je partner recht op partnerpensioen. Je partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen wij dat automatisch door. Heb je een samenlevingscontract? Meld je partner dan zelf aan op Mijn PPF APG. 

Welk bedrag je partner krijgt, hangt ervan af of je overlijdt als je nog pensioen opbouwt of als je al met pensioen bent. Op je UPO staat het bedrag dat je partner bruto per jaar krijgt als je overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Op Mijn PPF APG zie je hoeveel partnerpensioen jouw partner netto per maand krijgt als je overlijdt.

Wezenpensioen

Als je overlijdt, hebben je kinderen recht op wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of je kinderen je eigen kinderen of, je pleeg- of stiefkinderen zijn. Op het UPO staat het bedrag dat je kinderen bruto per jaar krijgen als je overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan.

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker jouw pensioen is en welke risico’s invloed kunnen hebben op je pensioen.

Toeslagverlening

 

Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is en we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Elk jaar beoordeelt PPF APG of jouw pensioen wordt verhoogd. Je opgebouwde pensioen is op 1 januari 2022 niet verhoogd. Dit is verwerkt in je UPO.

 

Sommige gebeurtenissen in je leven hebben invloed op jouw pensioen. In dit geval moet je actie ondernemen:

 

Heb je een vraag over je pensioen? Dan kun je altijd terecht bij ons Klantteam.