Buffer voor tegenvallers

Om te voorkomen dat jouw pensioenuitkering lager wordt, houden we een buffer aan voor tegenvallers: de solidariteitsreserve. Deze buffer wordt gebruikt om de ingegane pensioenen zo stabiel mogelijk te houden.

Pensioen beweegt mee met de economie

Krijg je pensioen van ons? Dan kan jouw pensioen ieder jaar op 1 januari wijzigen. Jouw pensioen kan dan hoger of lager worden vergeleken met jouw pensioen in het jaar daarvoor. Dit is onder meer afhankelijk van het behaalde rendement. In de nieuwe regels voor pensioen beweegt het pensioen meer mee met de economie.

Jouw pensioen kan eerder omhoog

In de oude wet waren we verplicht om heel hoge buffers aan te houden. Hierdoor konden we de pensioenen vaak niet verhogen. In het vernieuwde pensioenstelsel hoeft dit niet meer. Jouw pensioen kan hierdoor eerder omhooggaan, maar ook eerder omlaaggaan, afhankelijk van de economie en de beleggingsresultaten. 

Een buffer voor een stabiel pensioen

We hebben maatregelen genomen om jouw pensioenuitkering zo stabiel mogelijk te houden. Dat doen we zo:
 

  1. We zetten geld opzij van het resultaat dat we halen met onze beleggingen. Dit geld stoppen we in een gezamenlijke buffer: de solidariteitsreserve. Die buffer kan worden ingezet in tijden dat het economisch minder goed gaat. Wij gebruiken de solidariteitsreserve om uw pensioenuitkering minimaal gelijk te houden aan het bedrag dat je in het jaar ervoor kreeg.
  2. Met behulp van de buffer proberen wij te voorkomen dat het kapitaal in je pensioenpot te veel gaat schommelen. Wij gebruiken de buffer ook om grote negatieve schokken in het pensioenkapitaal op te vangen.

Zoveel zet PPF APG opzij voor de buffer

De buffer kan tot maximaal 15% van het fondsvermogen van PPF APG worden gevuld. De kans dat jouw ingegane pensioen omlaaggaat wordt door de solidariteitsreserve erg klein. Zit het zo erg tegen dat er niet meer voldoende buffer is? Dan wordt jouw ingegane pensioen verlaagd. Ook volgens de pensioenregels van nu zou in zo’n situatie jouw pensioenuitkering lager worden.

Op 1 januari 2025 gaan we over op de nieuwe regels voor pensioen. We moeten ervoor zorgen dat de reserve op dat moment gevuld is met 5% van het totale vermogen dat we voor de pensioenen in kas hebben (het fondsvermogen).

Er mag maximaal 15% van het fondsvermogen in de reserve zitten. Zolang dit maximum nog geen 15% van het fondsvermogen is, vult PPF APG deze aan met een deel van de opbrengst van de beleggingen.

De reserve wordt gevuld met het rendement op de beleggingen. En niet met de premies van de deelnemers. Zo leveren alle groepen deelnemers een bijdrage en profiteren alle deelnemers van de reserve waarmee we dalingen kunnen opvangen.