Afspraken over inleg

De meeste werknemers hebben nu (vóór 2025) een pensioenregeling waarbij er afspraken zijn gemaakt over de uiteindelijke hoogte van het pensioen. Dit geldt ook voor de regeling van PPF APG. In de nieuwe regels gaan we uit van een stabiele premie. Hierbij is niet het uiteindelijke pensioenbedrag, maar de pensioenpremie van tevoren bekend. Dit heet een premieregeling.

Inleg is de basis voor pensioen

De basis voor het vernieuwde pensioen is de premie die je met je werkgever betaalt voor je pensioen. De premie bepaalt samen met de opbrengsten van de beleggingen hoe hoog jouw pensioen is.

Pensioen beweegt mee

Jouw pensioen beweegt in de vernieuwde pensioenregeling meer mee met de economie en de resultaten van de beleggingen. Dit zie je in je pensioenpot. Je kunt straks altijd zien hoeveel geld er in jouw pensioenpot zit. En hoe hoog je verwachte pensioen is.

Pensioengevend salaris

  • Voor jouw pensioen bij PPF APG verandert de premie die jij en jouw werkgever betalen niet: deze blijft  27% van jouw pensioengevend salaris.
  • De hoogte van jouw pensioen staat straks niet meer vast, maar beweegt mee met de economie en de resultaten van de beleggingen. Met behulp van een buffer vangen we gezamenlijk tegenvallers op.

Het pensioengevend salaris bestaat uit:

  • Het totale jaarlijkse brutosalaris;
  • Vakantiegeld;
  • Variabele inkomensbestanddelen die je in het voorgaande kalenderjaar hebt ontvangen, zoals eventuele in de CAO APG overeengekomen eenmalige uitkeringen.