Toelichting op je pensioenoverzicht

Je hebt je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) gekregen. In deze toelichting vind je meer informatie over het UPO.

Je krijgt je UPO 1 keer per jaar. Het UPO geeft je inzicht in:

 • Het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd tot en met 31 december 2023;
 • Waar je recht op hebt als je arbeidsongeschikt wordt;
 • Waar jouw partner of kinderen recht op hebben als je overlijdt.

De meest actuele stand van jouw pensioen vind je op Mijn PPF APG.

Jouw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die wij van jou hebben. Kloppen de gegevens op je UPO niet? Neem dan contact met ons op.

Je partner

Je partner komt in aanmerking voor partnerpensioen als je overlijdt. Als je partner bij ons bekend is, staan zijn of haar gegevens in je UPO. 

Staat er ‘geen (huidige) partner bekend’ maar heb je wel een partner met wie je een samenlevingscontract hebt? Dan kun je jouw partner bij ons aanmelden. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen wij dat automatisch door. Je hoeft je partner dan niet aan te melden. 

Je pensioengegevens

Op je UPO zie je het soort pensioenregeling waaraan je deelneemt. Ook zie je de datum waarop jouw pensioenopbouw bij PPF APG is gestart. Lees wat je krijgt in onze pensioenregeling.

Bij je pensioengegevens staan ook:

 • Jouw salaris dat meetelt voor jouw pensioenregeling: Dit is het bruto salaris dat je jaarlijks zou verdienen bij een voltijd dienstverband. Je vakantiegeld en eindejaarsuitkering worden hier ook bij opgeteld. Dit heet ook wel het ‘pensioengevend salaris’. Was jouw pensioengevend salaris in 2023 meer dan € 128.000,00? Dan heb je boven deze salarisgrens geen pensioen opgebouwd binnen de standaard pensioenregeling. Je kunt wel deelnemen aan de nettopensioenregeling
 • Je bouwt geen pensioen op over: Over een gedeelte van je salaris bouw je geen pensioen op. Dit bedrag heet franchise. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde en wordt jaarlijks bepaald door de overheid. In 2024 is de franchise € 17.545,00.
 • Salaris waarover je wel pensioen opbouwt: Je pensioengevend salaris minus de franchise heet ‘pensioengrondslag’. Dit is het deel van je bruto jaarsalaris dat meetelt voor je pensioenopbouw.
 • Percentage jaarlijkse pensioenopbouw: Dit is het gedeelte van jouw pensioengrondslag dat je per jaar aan pensioen opbouwt. Dit noemen we ook ‘opbouwpercentage’.
 • Percentage dat je werkt in verhouding tot een volledig dienstverband: Dit laat zien of je deeltijd of voltijd werkt. Vul je jouw pensioenopbouw op vrijwillige basis aan? Dan is het percentage dat je zelf aanvult erbij opgeteld. 
 • Premiepercentage dat jij en je werkgever betalen: Je werkgever betaalt pensioenpremie aan PPF APG. Een gedeelte daarvan betaal jij zelf. Je werkgever houdt jouw gedeelte van de premie elke maand in op je salaris. Jij betaalt ongeveer 1/3 van de premie en je werkgever betaalt 2/3. De premie was in 2023 gemiddeld 27% van de pensioengrondslag.

Op je pensioenoverzicht zie je het ouderdomspensioen dat je tot en met 31 december 2023 bij PPF APG hebt opgebouwd. Ook zie je het bedrag dat je vanaf je 67e jaarlijks krijgt zolang je leeft, als er niets in je situatie verandert. De genoemde bedragen zijn bruto. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. 

Wil je het netto bedrag zien dat je elke maand krijgt als je met pensioen gaat? Kijk op Mijn PPF APG  onder ‘volledig pensioenoverzicht’.

Je pensioen als je gescheiden bent

Zijn er afspraken over de verdeling van je pensioen met je ex-partner? Heb je dit vóór 31 december 2023 aan ons doorgegeven en heb je hier een bevestiging van gekregen? Dan hebben wij in je pensioenoverzicht rekening gehouden met jullie keuze en de verdeling van je pensioen.

Voorwaardelijk pensioen

Op je UPO staat geen kopje meer met ‘voorwaardelijk pensioen’. Kwam je hiervoor in aanmerking? Dan is het aan je toegekend en heb je een brief van ons gekregen. Het bedrag onder het kopje ‘Wat heb je aan pensioen opgebouwd?’ is dan verhoogd met het voorwaardelijk pensioen.

Al je inkomsten voor later op een rij

Wil jij inzicht in al je inkomsten en uitgaven op jouw AOW-leeftijd? Helder Overzicht & Inzicht op Mijn PPF APG helpt daarbij. Hier kun je ook eenvoudig het pensioen toevoegen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. Ook vind je hier een schatting van de hoogte van de AOW-uitkering die je later van de overheid krijgt.

Heb je een partner of kinderen? Als je komt te overlijden, hebben zij onder voorwaarden recht op partner- of wezenpensioen.

Partnerpensioen

Als je overlijdt, heeft je partner recht op partnerpensioen. Je partner moet dan wel bij ons zijn aangemeld. Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgen wij dat automatisch door. Heb je een samenlevingscontract? Meld je partner dan zelf aan op Mijn PPF APG. 

Welk bedrag je partner krijgt, hangt ervan af of je overlijdt als je nog pensioen opbouwt of als je al met pensioen bent. Op je UPO staat het bedrag dat je partner bruto per jaar krijgt als je overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan. Op Mijn PPF APG zie je hoeveel partnerpensioen jouw partner netto per maand krijgt als jou iets overkomt.

Wezenpensioen

Als je overlijdt, hebben je kinderen recht op wezenpensioen. Dit is automatisch geregeld. Het maakt geen verschil of je kinderen je eigen kinderen zijn, je pleeg- of stiefkinderen. Op het UPO staat het bedrag dat je kinderen bruto per jaar krijgen als jij overlijdt. Dat betekent dat er nog loonheffing en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) van afgaan.

Als je 35% of meer arbeidsongeschikt raakt, heb je tot uiterlijk je 67e recht op een (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw. Zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Dit geldt zolang je 35% of meer arbeidsongeschikt bent.

Invaliditeitspensioen

Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heb je mogelijk recht op invaliditeitspensioen.

De hoogte van jouw pensioen staat niet vast. Bekijk hoe zeker jouw pensioen is en wat de risico’s van je pensioen zijn.

Nieuw op je UPO: Wat als het mee- of tegenzit?

Van nu tot het moment dat je met pensioen gaat kan veel veranderen. Het kan bijvoorbeeld beter of slechter gaan met de economie. Dit heeft dan invloed op het pensioen dat je krijgt. 

Op je UPO zie je vanaf nu wat je pensioen is in 3 situaties. Je verwachte pensioen, als het meezit én als het tegenzit. Je ziet 3 pijlen met bedragen. Wat betekenen de pijlen?

 1. Pijl in het midden: verwacht eindresultaat
  We verwachten dat dit het bedrag aan pensioen is dat je krijgt op jouw 67e. 
 2. Rechter pijl
  Gaat het heel goed met de economie? Dan verwachten we dat je dit bedrag krijgt. Als het meezit krijg je dus meer pensioen. 
 3. Linker pijl
  Gaat het niet goed met de economie? Dan verwachten we dat je dit bedrag krijgt. Als het tegenzit krijg je dus minder pensioen. 

Ook zie je een bedrag onderaan het plaatje. Dit is het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Stop je nu met opbouwen? Dan krijg je dit bedrag als je met pensioen gaat. In het plaatje houden we rekening met inflatie. Wat is inflatie? Dan gaan de prijzen van producten en diensten omhoog. Bijvoorbeeld een brood in de supermarkt. Je kunt dan minder kopen met hetzelfde geld.

 

Toeslagverlening
Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de lonen. Dit noemen we ‘toeslagverlening’. Dit kan alleen als onze financiële situatie goed genoeg is en we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Elk jaar beoordeelt PPF APG of jouw pensioen wordt verhoogd. Je penisoen is op 1 januari 2024 met 1,5% verhoogd. Dit is niet meegenomen in dit overzicht.

Wil je je pensioen zelf aanvullen, bijvoorbeeld met een lijfrente? Dat kan als je nog ‘fiscale ruimte’ over hebt. Je kunt je fiscale ruimte berekenen met het Rekenprogramma Lijfrente van de Belastingdienst. Daar moet je het bedrag invullen dat op je UPO staat onder ‘Factor A’ (je jaarlijkse pensioenaangroei). 

Heb je meerdere pensioenoverzichten gekregen? Tel de bedragen onder Factor A dan bij elkaar op.

Sommige gebeurtenissen in je leven hebben invloed op je pensioen. In deze gevallen moet je actie ondernemen:

Heb je een vraag over je pensioen? Dan kun je altijd terecht bij ons Klantteam. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en helpen je graag. Je kunt ons bellen op 020 583 59 15. Je kunt je vraag ook naar ons mailen. Of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

1 januari 2025 verandert de pensioenregeling

Wat betekent dit voor jou? Het laatste nieuws, een tijdlijn en veelgestelde vragen. Meld je ook aan voor de nieuwsbrief!